Rejestracja do gabinetu fizjoterapii:

Świadczenia rehabilitacyjne wykonywane są w: