24 grudnia 2018
Uwaga

24 grudnia (Wigilia) Przychodnia czynna do godziny 14:00
Nagłe przypadki w godzinach 14:00 - 18:00 - Przychodnia Lekarza Rodzinnego Biedrusko ul. Poznańska 39
Po godzinie 18:00 izba przyjęć szpitali.