REJESTRACJA MAILOWA


REJESTRACJA ON-LINE ODBYWA SIĘ CODZIENNIE OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU. ZGŁOSZENIE MAILOWE PROSIMY WYSYŁAĆ NIE PÓŹNIEJ NIŻ 48H PRZED PLANOWANĄ WIZYTĄ.

W celu rejestracji prosimy o wypełnienie poniższego formularza. Po otrzymaniu zgłoszenia potwierdzimy drogą elektroniczną Państwa rejestrację. Bez potwierdzenia rejestracja jest nieaktualna. Zgłoszenia są sprawdzane codziennie (od poniedziałku do piątku w godzinach pracy poradni tj. 8:00 - 18:00).
Przed wypełnieniem formularza proszę zapoznać się z godzinami pracy poszczególnych lekarzy oraz bieżącymi komunikatami w zakładce Aktualności

NIE PRZYJMUJEMY ZGŁOSZEŃ WIZYT DOMOWYCH E-MAILEM.
Wizyty muszą być uzgodnione telefonicznie lub osobiście z lekarzem.

UWAGA! Rejestracja elektroniczna obowiazuje z wyprzedzeniem do 7 dni.

 Wysłanie formularza jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych wprowadzonych do formularza w celu realizacji procesu rejestracji (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.)